A-ordning i hovedtræk

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Ved fraflytning gennemfører Skærbæk Boligforening normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning/maling af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde (1 % pr. måned) Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.